Dla Czechowic-Dziedzic

Dziękujemy za Wasz udział w wyborach samorządowych i za poparcie.
Bezpartyjni kandydaci KWW Rodzina Prawo Wspólnota.

Dla naszej małej ojczyzny

Zadania publiczne wykonywane w powiecie mają charakter ponadgminny i dotyczą w szczególności infrastruktury społecznej i technicznej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zakres działania gminy nie jest prawnie określony, tzn. nie ma ograniczonego katalogu zadań gminy. Podstawowym zadaniem gminy jest realizowanie lokalnych, określonych ustawowo spraw publicznych oraz także tych nieprzekazanych przez ustawy żadnemu podmiotowi.

TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE !

Ugrupowanie Rodzina Prawo Wspólnota nie występuje pod sztandarami żadnej partii politycznej. To wiąże się z naszym przekonaniem, że samorządy powinny być wolne od nacisków politycznych.
RPW nie jest też nastawione na jednorazowy zryw. Od wielu lat konsekwentnie i wytrwale działa dla dobra wspólnego, a nie dla prywatnych interesów.
RPW
Zagłosuj