Dlaczego bezpartyjni?
dlaczechowic-dziedzic.pl

Bo nie chcemy realizować rozwiązań narzuconych lokalnej społeczności, przekazywanych przez partyjne struktury, najczęściej odległe i mało zainteresowane sytuacją mieszkańców gmin czy powiatów. Nam chodzi o takie działanie, które respektuje głos mieszkańców.

Bezpartyjni kandydaci RPW -  to ludzie uczciwi i skuteczni w działaniu! Od lat Rodzina Prawo Wspólnota ma mocną reprezentację w Radzie Miejskiej, a także w Radzie Powiatu Bielskiego. Dzięki dobrej współpracy swoich przedstawicieli w samorządach różnych szczebli reprezentanci RPW wielokrotnie udowodnili, że mogą działać szybciej i skuteczniej.

Sprawdzeni w działaniu!
Możesz na nas liczyć!