Okręg wyborczy 1
dlaczechowic-dziedzic.pl

Osiedla: „Barbara”, „Renardowice”, „Północ” i „Dziedzice”

Kandydat do rady Miejskiej
Pozycja 1 - Okręg 1

1. Łukasz Dobucki

44 lata, mąż Agnieszki, tata Filipa, Mateusza i Heleny
Od urodzenia mieszkaniec Czechowic-Dziedzic. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, magister socjologii. Ukończył studia podyplomowe w Politechnice Śląskiej w Gliwicach na wydziale organizacji i zarządzania, a od 2023 r. kontynuuje studia MBA w Akademii WSB. Pracuje w Valeo w Czechowicach-Dziedzicach jako kierownik Autonomicznej Jednostki Produkcyjnej. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z działalnością społeczną i samorządową, aktywnie działa w lokalnym samorządzie.
W przeszłości był przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej, pracował w zarządzie mieszkańców osiedla ,,Barbara” oraz współtworzył Czechowickie Towarzystwo Cyklistów. W minionej kadencji pracował w komisji budżetu i finansów oraz komisji polityki społecznej. Swoją wiedzę i doświadczenie chce nadal wykorzystywać w pracy samorządowej, koncentrując się na potrzebach lokalnej społeczności. W Radzie Miejskiej będzie wspierał wszystkie te zadania, które służą mieszkańcom Czechowic-Dziedzic. Będzie dążył m.in do zwiększania środków finansowych przeznaczanych na poprawę infrastruktury drogowej, jakości powietrza i bezpieczeństwa mieszkańców.


Kandydat do rady Miejskiej
Pozycja 2 - Okręg 1

2. Magdalena Kamińska

47 lat, mężatka, mama 3 synów i córki
Jestem absolwentką filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam też studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki i tyflopedagogiki. Od ponad 20 lat pracuję w Szkole Podstawowej nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie. Rozwijam współpracę z innymi szkołami w Europie. W swojej pracy motywuje mnie wpływ, jaki mam na rozwój młodego człowieka, nie tylko wśród uczniów uzdolnionych, ale także u tych, którzy borykają się z różnymi barierami.
Pomagam w wolontariacie przy parafii świętej Barbary. Lubię ludzi, troszczę się o dobro drugiego człowieka. Jestem skarbnikiem Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach.
Kocham podróże i książki. Staram się być uważną, gotową do pomocy i realizacji działań. Jestem osobą aktywną i nie boję się nowych wyzwań. Jestem przekonana, że powinniśmy zwiększyć działania zmierzające do aktywizacji seniorów naszej społeczności.


Kandydat do rady Miejskiej
Pozycja 3 - Okręg 1

3. Edward Kóska

68 lat, urodzony w Czechowicach-Dziedzicach, mąż Grażyny, tata Dariusza i Dominiki, dziadek Wiktorii, Karoliny i Patrycji.
Emerytowany pracownik Rafinerii Czechowice, z zawodu aparatowy procesów w przemyśle chemicznym. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na kierunku: zarządzanie zasobami ludzkimi, organizacja produkcji.
Radny Rady Miejskiej (2014-2018) z okręgu wyborczego os. Dziedzice i Ochodza.
Interesuje się hydrologią, reagowaniem i likwidowaniem ryzyka zagrożeń na terenie Gminy, a także socjologią jakości życia mieszkańców w najbliższym otoczeniu, wzajemny szacunek w społeczeństwie. Charakteryzuje go konsekwencja w dążeniu do określonego celu.
Jako radny pragnę utrzymywać ścisły kontakt z społeczeństwem, tak samo jak w VII kadencji. Zamierzam również nadzorować przestrzeganie obowiązującego prawa przez samorząd gminy. Chciałbym wykorzystać dla społeczeństwa moją wiedzę i doświadczenie życiowe.


Kandydat do rady Miejskiej
Pozycja 4 - Okręg 1

4. Mariusz Kumor

45 lat, mąż Wioletty, tata Alicji, Karoliny i Bruna.
Od urodzenia czechowiczanin. Absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej. Ukończył także podyplomowe studia na Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku BHP. Pracuje w firmie górniczej jako kierownik Biura Rejonu.
Zaangażowany w prace Rady Rodziców w Szkole Podstawowej Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach.
Od wielu lat związany z Charytatywnym Stowarzyszeniem Opiekuńczo-Wychowawczym „IGNIS”, które niesie pomoc dzieciom, młodzieży oraz rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.
Niskiego wzrostu, ale wielkiego ducha, dobry organizator, otwarty na współpracę. Zamierza wspierać zadania wpływające na zrównoważony rozwój miasta oraz wszelkie działania na rzecz dobra wspólnego.


Kandydat do rady Miejskiej
Pozycja 5 - Okręg 1

5. Łukasz Włoch

19 lat.
Absolwent czechowickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie. Od dwóch lat radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, w którym przewodniczy komisji do spraw edukacji, kultury i rozrywki. Pracuje też w komisji ds. zdrowia i sportu. Jest instruktorem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, a od października 2023 r. – hufcowym Czechowickiego Hufca Harcerzy „Fortis”, liczącego ponad 150 zuchów, harcerzy i wędrowników.
Dzięki jego zaangażowaniu udało się ponownie, po latach przerwy, powołać Młodzieżową Radę Miasta w Czechowicach-Dziedzicach. W wolnym czasie chętnie angażuje się w prace wolontariatu działającego przy parafii św. Barbary, gdzie również jest zaangażowany w służbę liturgiczną. W ubiegłym roku zorganizował największe wydarzenie ZHR w Polsce, z udziałem blisko 1400 osób. Jego sercu bliska jest praca z młodzieżą, militaria, sport oraz pierwsza pomoc, z której zajęcia prowadzi w szkołach. W tym roku planuje rozpocząć studia oraz założyć swoją działalność gospodarczą.
W nadchodzącej kadencji chciałby zachęcać młodzież do rozwoju, do odkrywania i pogłębiania swoich pasji, do nawiązywania wspólnych relacji oraz kreowania swojej przyszłości. - To właśnie młodzi ludzie kiedyś będą decydować o nas wszystkich! – przypomina kandydat na radnego.


Kandydat do rady Miejskiej
Pozycja 6 - Okręg 1

6. Irena Martyniak

65 lat, 0d 46 lat żona Lucjana, matka czworga dorosłych dzieci.
Ukończyła zasadniczą szkołę zawodową jako tkacz. Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w Zakładach Włókienniczych Rytex, Kontakt, Ask, Spółdzielnia Mieszkaniowa. Działa społecznie w Klubie Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Urzędzie Miasta w Czechowicach-Dziedzicach. Jak podkreśla, krew to bezcenny lek, którego nie da się wyprodukować, a jego jedynym źródłem jest drugi człowiek. Oddała honorowo 30 litrów krwi, by ratować ludzkie życie.
Jako radna Rady Miejskiej chciałaby zająć się sprawami Honorowych Dawców Krwi oraz promowaniem i upowszechnianiem krwiodawstwa na terenie gminy Czechowice-Dziedzice. Wrażliwa na sytuację ludzi będących w potrzebie. Obecnie jest na emeryturze, więc swój wolny czas chce poświęcić na działalność społeczno-samorządową.


Kandydat do rady Miejskiej
Pozycja 7 - Okręg 1

7. Bogumiła Nycz

53 lata.
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracuje w szkole podstawowej jako nauczyciel techniki, informatyki i plastyki. W życiu prywatnym i zawodowym ceni przede wszystkim uczciwość, życzliwość, rzetelność i konsekwencję w działaniu.
Jej pasje to jazda na nartach, wędrówki po górach i taniec.
Za najważniejsze dla miasta Czechowice-Dziedzice uznaje poprawę infrastruktury drogowej, pozyskanie środków unijnych dla nowych inicjatyw w obszarze edukacji i kultury.
Bliskie jej są również działania związane z podniesieniem jakości życia mieszkańców w ich najbliższym otoczeniu.


Kandydat do rady Miejskiej
Pozycja 8 - Okręg 1

8. Bernarda Gola

61 lat, żona, matka, babcia.
Nauczycielka z 40-letnim stażem pracy wśród uczniów w Szkole Podstawowej nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach. Wiele lat współpracowała z Polskim Czerwonym Krzyżem, koordynując pracę Szkolnego Koła PCK. W pracy zawodowej i społecznej otrzymała wiele nagród i wyróżnień. Wśród nich Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania oraz Brązowy Krzyż Zasługi, nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W 2022 r. została nominowana do Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. Józefa Londzina. Współorganizatorka licznych imprez okolicznościowych, charytatywnych, eventów i warsztatów. Obecnie jest emerytką, ale nadal wspólnie z innymi społecznikami działa na rzecz mieszkańców miasta. Zależy jej na stwarzaniu możliwości integracji ludzi, ponieważ każdy człowiek jest ważny i ma swoją unikalną wartość.


Kandydat do rady Miejskiej
Pozycja 9 - Okręg 1

9. Marek Gruszka

39 lat, od urodzenia mieszkaniec Czechowic-Dziedzic.
Jako radny będę działał dla dobra mieszkańców, które jest ważniejsze niż barwy polityczne czy ideologiczne. Pragnę, by miasto się rozwijało, między innymi poprzez zwiększenie ilości parkingów oraz ścieżek rowerowych. Chce aktywnie promować miasto, w celu pozyskania inwestorów.
Mam przyjemność startować z listy KWW Bezpartyjni – Rodzina Prawo Wspólnota, który składa się z ambitnych i rzetelnych osób. Nie jesteśmy partią.
Jestem osobą dla której ważne i bliskie są problemy osób niepełnosprawnych. Od kilku lat działam na rzecz Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomoc Raduje” w Czechowicach-Dziedzicach. Pomagam podczas organizacji imprez integracyjnych, kiermaszów, festiwali czy warsztatów. Chciałbym, aby pojęcie integracji było pojęciem namacalnym, żywym, potwierdzając, że osoby niepełnosprawne stanowią integralną część społeczeństwa. Priorytetem również dla mnie jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, stwarzanie sytuacji, w których osoby niepełnosprawne mogą zaprezentować swoje talenty i możliwości.
Jestem członkiem zarządu osiedla „Dziedzice”. Uwielbiam spędzać aktywnie czas, propagując chodzenie po górach, jazdę na rowerze czy koncerty.
Wierzę w ludzi i dobro, które tkwi w każdym z nas, a jeśli jest motorem naszego działania, to środowisko, w którym żyjemy, może być dzięki temu bardziej przyjazne. Wierzę też w potrzebę porozumienia i współpracy, bo tylko w ten sposób można zrobić coś, co przyniesie korzyści lokalnej społeczności.


7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe. Idź zagłosuj, nie bądź bierny.

Prosimy o Twoje poparcie! Twój głos ma znaczenie!

OKRĘG WYBORCZY nr 1


Osiedla:

„Barbara”, „Renardowice”, „Północ” i „Dziedzice”.

W niedzielę 7 kwietnia udacie się Państwo do lokalu wyborczego i zadecydujecie m.in. o tym, kto przez najbliższych pięć lat będzie radnym Rady Miejskiej oraz Rady Powiatu Bielskiego.
Oddane przez Państwa głosy przełożą się na to, jacy ludzie będą sprawować te funkcje, zarazem decydując o życiu społecznym i gospodarczym naszej gminy oraz powiatu.