Okręg wyborczy 2
dlaczechowic-dziedzic.pl

Osiedla: „Centrum”, „Lesisko”, „Tomaszówka” i „Południe”

Kandydat do rady Miejskiej
Pozycja 1 - Okręg 2

1. Radosław Hudziec

43 lata, mąż Sylwii, tata Magdy i Wojtka.
Absolwent wydziału prawa i administracji Krakowskiej Szkoły Wyższej na kierunku administracja oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku amerykanistyka. Doświadczony samorządowiec – naczelnik Wydziału strategii, rozwoju i funduszy, a także prezes zarządu Uzdrowisko Jaworze sp. z o.o. oraz ekspert w ramach programu Interreg Czechy-Polska, radny Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach VI, VII i VIII kadencji; członek Komisji budżetu i finansów oraz gospodarki i rozwoju, przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji.
Jest zwolennikiem zrównoważonego rozwoju miasta oraz działania dla dobra wspólnego, a nie dla prywatnych interesów.
W kolejnej kadencji swoją wiedzę i doświadczenie chciałby wykorzystać dla kontynuacji starań związanych z poprawą bezpieczeństwa i ładu publicznego, m.in. rozwojem i modernizacją infrastruktury gminnej. Bliskie są mu również działania związane z podniesieniem jakości i komfortu życia mieszkańców w ich najbliższym otoczeniu, w tym tworzeniem ogólnodostępnych miejsc sprzyjających rodzinnemu wypoczynkowi i rekreacji.
W życiu prywatnym i zawodowym ceni przede wszystkim uczciwość, rzetelność i konsekwencję w działaniu.


Kandydat do rady Miejskiej
Pozycja 2 - Okręg 2

2. Krzysztof Szczypka

55 lat, żonaty, troje dzieci.
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach – specjalność trenerska – oraz studiów podyplomowych: edukacja obronna (AWF); zarządzanie kadrami, przedsiębiorczość; organizacja oświaty (Politechnika Śląska). Nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych. Inicjator powstania wielosekcyjnego Miejskiego Klubu Sportowego w Czechowicach-Dziedzicach. Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Czechowicach-Dziedzicach, członek Rady Regionalnej Sekcji Oświaty Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, delegat na WZD Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania.
Koordynator projektu Tropem Wilczym w Czechowicach-Dziedzicach i w Bielsku-Białej, członek zarządu Stowarzyszenia Krzewienia Etosu Armii Krajowej w Czechowicach-Dziedzicach, propagator wielu inicjatyw społecznych.
Od 2006 roku radny Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. Pracował w komisjach: budżetu i finansów; oświaty, kultury i sportu; polityki społecznej; rozwoju i rolnictwa oraz samorządności i porządku publicznego. W poprzedniej kadencji w komisjach: rewizyjnej, gospodarki i rozwoju oraz skarg, wniosków i petycji.
W nowej kadencji chciałbym kontynuować swoją pracę na rzecz rozwoju kultury, sportu i oświaty, w szczególności szkolnictwa zawodowego. Chcę wspierać młodych absolwentów szkół branżowych i technicznych w wejściu na rynek pracy, a także rozwijać współpracę z sektorem przedsiębiorców, szczególnie w dziedzinie szkolenia i pozyskiwania kadr. W dalszym ciągu priorytetowymi działaniami będą dla mnie: poprawa warunków życia mieszkańców naszej gminy, dbałość o ich bezpieczeństwo, o rozwój infrastruktury drogowej gminnej i powiatowej, wsparcie dla organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy. Nie będę obojętny na biedę społeczną i różnego rodzaju patologie społeczne, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.


Kandydat do rady Miejskiej
Pozycja 3 - Okręg 2

3. Paweł Pawlik

55 lat, żonaty, dwoje dorosłych dzieci.
Osoba odpowiedzialna, aktywna i skuteczna.
Absolwent katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego. Nauczyciel dyplomowany z przeszło dwudziestoletnim doświadczeniem. Aktualnie pracuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w naszej Gminie. Moja pasja do edukacji i sportu zaowocowała także pracą trenera koszykówki w prowadzonej społecznie drużynie UKS “Dycha”.
Jestem członkiem zarządu Międzyzakładowej Komisji NSZZ “Solidarność” Pracowników Oświaty. Za zaangażowanie w rozwój edukacji otrzymałem zaszczytne wyróżnienie Ministra Oświaty, jakim jest Medal Komisji Edukacji Narodowej. Jako członek zarządu Stowarzyszenia Krzewienia Etosu Armii Krajowej zostałem uhonorowany orderem „Pro Patria” za pracę na rzecz pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i promowanie postaw patriotycznych.
Od ponad trzydziestu lat wraz z żoną jesteśmy aktywnymi mieszkańcami osiedla Południe, gdzie angażujemy się w różnorodne inicjatywy mające na celu rozwój i integrację lokalnej społeczności. Jestem także dumnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej „Lipowiec”. Jako radny w dwóch ostatnich kadencjach pracowałem w trzech komisjach: gospodarki i rozwoju, oświaty, kultury i sportu oraz samorządności i bezpieczeństwa publicznego.
Jeżeli w kolejnej kadencji obdarzycie mnie Państwo zaufaniem, pragnę kontynuować moją misję, skupiając się na rozwoju miasta i całej gminy. Kontynuując moje długoletnie zaangażowanie w życie społeczne osiedla „Południe” oraz bliskie relacje z mieszkańcami, uznaję rozwój tego obszaru za priorytetową kwestię. Moim celem jest promowanie inwestycji kulturalnych, oświatowych oraz integracyjnych, które wspierają rozwój społeczności lokalnej i budują więzi między jej członkami. W szczególności pragnę zadbać o ochronę charakteru naszego osiedla przed nadmiernymi ingerencjami, takimi jak inwestycje deweloperskie czy budowa kolejnych hal magazynowych. Zrobię wszystko, aby nasze miejsce zamieszkania pozostało przyjazne, zielone i przystosowane do potrzeb jego mieszkańców, zachowując jednocześnie swój unikalny charakter. Będę dążyć do stworzenia osiedla, które nie tylko oferuje wysoką jakość życia, ale także sprzyja integracji społecznej oraz rozwijaniu pasji i zainteresowań mieszkańców. Moje doświadczenie i zaangażowanie pozwolą mi skutecznie działać na rzecz osiągnięcia tych celów, dlatego proszę o Państwa wsparcie, aby razem kształtować lepszą przyszłość.
Jestem doskonale zaznajomiony z Waszymi potrzebami i wyzwaniami. Dlatego też, z pełnym szacunkiem i zaufaniem, proszę Państwa o wsparcie, zapewniając jednocześnie, że będę oddanym reprezentantem Waszych interesów w radzie, działając zawsze w imieniu dobra naszej wspólnoty.
Dziękuję za Twój głos, Paweł Pawlik


Kandydat do rady Miejskiej
Pozycja 4 - Okręg 2

4. Stanisław Kopeć

61 lat, żona Ewa.
Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, nauczyciel – katecheta w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych. Doświadczony samorządowiec, przez wiele lat przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, pracował również w Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Samorządności i Porządku Publicznego. W działalności samorządowej za istotne uważa kompetencję, rzetelność i uczciwość w działaniach. Funkcję radnego traktuje zawsze jako szczególna służbę na rzecz mieszkańców Czechowic – Dziedzic, wspiera wszelkie ważne dla miasta projekty, równocześnie nie obawia się wyrazić swego sprzeciwu wobec działań niekorzystnych dla mieszkańców. Harmonijny i zrównoważony rozwój gminy, bezpieczeństwo mieszkańców oraz bardzo dobra oferta kulturalno-edukacyjna to jego priorytety.


Kandydat do rady Miejskiej
Pozycja 5 - Okręg 2

5. Magdalena Kozłowska

56 lat, dwóch synów (synowa i wnuczka).
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach Filia w Cieszynie na kierunku wychowanie muzyczne i Uniwersytetu Opolskiego na kierunku biologia.
Od 35 lat pracuję jako nauczycielka biologii, muzyki i przyrody.
Kocham zwierzęta, podróże, lubię odkrywać dzikie zakątki Polski oraz czytać książki. Cenię uczciwość, życzliwość.
Za ważny temat uważam popularyzację turystyki rodzinnej i rekreację w naszym mieście oraz tematy związane ze szkolnictwem i zwierzętami. Przez wiele lat działałam w nauczycielskim związku zawodowym.


Kandydat do rady Miejskiej
Pozycja 6 - Okręg 2

6. Klaudia Zioberczyk

23 lata.
Studentka prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ambasadorka swojej uczelni w wielu unijnych projektach.
Naukę i zaangażowanie w życie uczelni łączy z pasją podróżowania i aktywnego uprawiania sportu. Pasjonuje się dobrym kinem, muzyką, fotografią i modą.
Chciałaby aktywnie włączyć się w propagowanie idei zrównoważonego rozwoju gminy, gdzie znajdzie się miejsce dla potrzeb i oczekiwań młodszych jej mieszkańców -miasto tętniące życiem!
Jako młody kandydat:
- dostarczam sporej energii i entuzjazmu do działania, co może przyczynić się do zwiększenia dynamiki i aktywności udziału młodych ludzi w kreowaniu nowych kierunków rozwoju miasta,
- jestem zaznajomiona z nowymi technologiami i trendami, co może być przydatne w opracowywaniu projektów i inicjatyw dotyczących środowiska i jego ochrony,
- mogę przynieść nowe i świeże spojrzenie na istniejące problemy i wyzwania, co może pomóc w znalezieniu innowacyjnych rozwiązań,
- zachęcam do promowania transportu publicznego oraz turystyki, kultury i sztuki: współinicjowania wydarzeń kulturalnych, festiwali, wystaw czy koncertów, promowanie lokalnych artystów i twórców oraz rozwijanie świadomości kulturowej w społeczności,
- propaguję zdrowy styl życia i chciałabym by młodzi mieszkańcy i całe rodziny miały większy dostęp do zróżnicowanych obiektów sportowych i rekreacyjnych, hal z kortami i boiskami.
Młode osoby często są bardziej otwarte na różnorodność i inkluzję społeczną, co może przyczynić się do budowy bardziej otwartej i tolerancyjnej społeczności.


Kandydat do rady Miejskiej
Pozycja 7 - Okręg 2

7. Lucyna Wojaczek

60 lat.
Spełniona mama czwórki dzieci, szczęśliwa babcia czwórki wnuczek.
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – magister wychowania muzycznego. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej na kierunku Oligofrenopedagogiki.
Swoją drogę zawodową od początku związała ze szkolnictwem – poznała różne aspekty pracy nauczyciela w przedszkolu, szkole podstawowej, szkole muzycznej. Od 2005 roku pracuje z dziećmi oraz młodzieżą niepełnosprawną w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach.
Od wielu lat angażuje się w działalność społeczną – z ramienia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci m.in. uczestniczyła w licznych zbiórkach żywności. Jako wolontariusz TPD opiekowała się dziećmi z rodzin w trudnej sytuacji materialnej podczas wakacji letnich w Holandii (przez cztery lata). Była organizatorem Wieczorów pieśni patriotycznych w Parafii św. Andrzeja Boboli. Od ponad 20 lat śpiewa w czechowickim Chórze mieszanym im. S. Moniuszki.
Jako przyszła radna chciałaby podjąć działania związane z problemami oświaty i kultury. Zamierza zająć się sprawami młodego pokolenia, zwłaszcza promowaniem zdrowego trybu życia, zaangażowaniem młodzieży w życie kulturalne miasta oraz działalność na rzecz lokalnej społeczności. Pragnie również podjąć działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych oraz wyrównywania ich szans.


Kandydat do rady Miejskiej
Pozycja 8 - Okręg 2

8. Izabela Juszczak

44 lata, matka trójki dzieci.
Urodziłam się 4 czerwca 1980 roku. Ukończyłam szkołę gastronomiczną, zdobywając wiedzę i umiejętności związane z branżą. Posiadam doświadczenie zawodowe jako sprzedawca, co zaowocowało umiejętnościami społecznymi i rozwiniętą komunikatywnością. Jestem matką trójki dzieci, w tym dwóch dorosłych oraz jednego niepełnoletniego, z porażeniem mózgowym.
Identyfikuję się jako osoba prorodzinna, co określa moje priorytety i wartości życiowe. Od 16 lat sprawuję opiekę nad synem ze względu na jego niepełnosprawność. To zaangażowanie i poświęcenie w opiekę nad dzieckiem z porażeniem mózgowym są wyrazem mojej determinacji oraz zdolności do zarządzania wieloma obowiązkami jednocześnie. Obecnie pomagam starszemu synowi w branży handlowej. Dodatkowo staram się pomagać osobom starszym w codziennych obowiązkach.
Jestem przekonana, że moje doświadczenie jako matki, opiekunki i osoby zaangażowanej społecznie pozwoli mi efektywnie reprezentować interesy mieszkańców w radzie miasta. Jako radna, chciałabym działać na rzecz poprawy warunków życia w naszym mieście, wspierając rodziny, osoby niepełnosprawne oraz seniorów. Liczę na Państwa wsparcie i zaufanie w nadchodzących wyborach.


Kandydat do rady Miejskiej
Pozycja 9 - Okręg 2

9. Dawid Konopka

29 lat.
Wychowywałem się w Czechowicach-Dziedzicach i od najmłodszych lat jestem związany z lokalną społecznością. Ukończyłem tu również Technikum w Zespole Szkół „SILESIA”. Aktualnie pracuję w spółce znajdującej się na terenach po byłej rafinerii oraz prowadzę zajęcia nauki pływania dla dzieci na tutejszej pływalni MOSIR WODNIK.
Moją pasją jest szeroko pojęte ratownictwo, dlatego też w wieku 17 lat postanowiłem zostać ratownikiem wodnym i podjąć pracę na obiektach MOSIR w naszym mieście. Dalsza chęć rozwoju pokierowała mnie ku wstąpieniu do jednostki OSP i zostałem strażakiem ochotnikiem. Równolegle zostałem także instruktorem pierwszej pomocy.
Jako radny chciałbym wykorzystać swoje doświadczenie, by móc poprawić bezpieczeństwo mieszkańców na lokalnych drogach, m.in.: budując inteligentne przejścia dla pieszych oraz tworząc gminną sieć ogólnodostępnych apteczek i defibrylatorów AED - mających na celu ratowanie naszego życia i zdrowia.


Kandydat do rady Miejskiej
Pozycja 10 - Okręg 2

10. Łukasz Żurek

39 lat, nauczyciel, żonaty, troje dzieci.
Nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 8 im. Janusza Kusocińskiego. Posiada uprawnienia trenerskie z piłki nożnej, siatkówki, pływania. Czynny instruktor nauki jazdy w Ośrodku Szkolenia Kierowców "Anna".
Jako kandydat na radnego pragnie reaktywować klasy sportowe w naszej gminie oraz rozwijać jej bazę sportową. Za sprawę priorytetową uważa zapewnienie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez remonty chodników w centrum miasta oraz ich budowę w brakujących obszarach. Wśród kluczowych inwestycji w tym zakresie widzi również konieczność wykonania połączenia dla pieszych w obszarze leśnym „Bażaniec”. Bliska jest mu również idea wspierania i promowania małej przedsiębiorczości.


7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe. Idź zagłosuj, nie bądź bierny.

Prosimy o Twoje poparcie! Twój głos ma znaczenie!

OKRĘG WYBORCZY nr 2


Osiedla:

„Centrum”, „Lesisko”, „Tomaszówka” i „Południe”.

W niedzielę 7 kwietnia udacie się Państwo do lokalu wyborczego i zadecydujecie m.in. o tym, kto przez najbliższych pięć lat będzie radnym Rady Miejskiej oraz Rady Powiatu Bielskiego.
Oddane przez Państwa głosy przełożą się na to, jacy ludzie będą sprawować te funkcje, zarazem decydując o życiu społecznym i gospodarczym naszej gminy oraz powiatu.