Okręg wyborczy 3
dlaczechowic-dziedzic.pl

Osiedle „Czechowice Górne”, Sołectwa Bronów, Ligota i Zabrzeg

Kandydat do rady Miejskiej
Pozycja 1 - Okręg 3

1. Krystyna Zioberczyk

55 lat, aktywna zawodowo i społecznie.
Wykształcenie wyższe – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego.
Od początku pracy zawodowej związana z oświatą i ze środowiskiem lokalnym. Radna Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach VIII kadencji (2018-2024) - członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Polityki Społecznej. W życiu prywatnym i zawodowym ceni lojalność, rzetelność i sumienne wypełnianie obowiązków.
W nadchodzącej kadencji chciałaby dalej służyć swoją pomocą w podnoszeniu jakości życia mieszkańców Ligoty, Burzeja i Podraja. Planuje działania w zakresie infrastruktury drogowej, jak i we właściwym wykorzystaniu warunków i walorów przyrodniczych środowiska, a także związane z przestrzeganiem stosunków wodno-prawnych na naszych terenach i przeciwpowodziowych. Będzie zabiegać o miejsca do aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz o tworzenie bezpiecznych miejsc integracyjnych spotkań młodzieży z terenów pozamiejskich.
Ważne są dla niej działania ekologiczne oraz troska o czystość i porządek na naszych terenach. Włączając się w działania oświatowe będzie zabiegać o konieczne remonty, malowanie pomieszczeń szkolnych, sal lekcyjnych i korytarzy itp. na miarę standardów europejskich. Jest otwarta na nowe inicjatywy i przedsięwzięcia mające na celu wszechstronny rozwój miasta i gminy. Jej celem jest wsparcie ludzi młodych w strukturach samorządowych, jednostkach pomocniczych i innych organizacjach.


Kandydat do rady Miejskiej
Pozycja 2 - Okręg 3

2. Mariusz Dyrda

43 lata, żonaty, trójka dzieci.
Mieszkaniec Zabrzega od urodzenia. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademii Techniczno-Humanistycznej, uzyskał tytuł Magistra Inżyniera Informatyki. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie jako menadżer w branży IT, gdzie odpowiada za realizację ogólnopolskich projektów dla czołowych producentów samochodów, takich jak BMW, Toyota, Mazda czy Kia.
Specjalizuje się w diagnozowaniu i analizie potrzeb klientów, oferując rozwiązania dopasowane do ich szerokiego spektrum działalności biznesowej.
Planuje przenieść zdobyte umiejętności analityczne i interpersonalne do służby lokalnej społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb mieszkańców sołectw Zabrzega, Bronowa i Ligoty. Chce wykorzystać swoje doświadczenie zawodowe do poprawy jakości życia lokalnej społeczności, wspierając rozwój infrastruktury, edukację i inicjatywy społeczne.
Prywatnie amator strzelectwa sportowego oraz pasjonat nowoczesnych gier planszowych. Kreatywny, uczciwy, konsekwentny.


Kandydat do rady Miejskiej
Pozycja 3 - Okręg 3

3. Patrycja Zemanek

39 lat, syn Kacper.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Czechowice „Górne”. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego im. K. Adamieckiego w Katowicach na kierunkach „Bankowość i finanse międzynarodowe” oraz „Rachunkowość”. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach na kierunku ”Zarządzanie przedsiębiorstwem bankowym”. Od kilkunastu lat pracuje w Banku Spółdzielczym Czechowice-Dziedzice-Bestwina, obecnie na stanowisku Specjalisty w Zespole Sprawozdawczości i Informatyki. Prywatnie pogodna, pozytywnie nastawiona do ludzi i otoczenia. Kobieta, która potrafi wyrazić swoją opinię i bronić opinii mieszkańców.
W Radzie Miasta Czechowice-Dziedzice stawia na rozwój i promocję miasta a przede wszystkim Osiedla Czechowice „Górne” zgodnie z oczekiwaniami jego mieszkańców. Duży nacisk zamierza kłaść na poprawę infrastruktury i logistyki Osiedla „Górne” oraz poprawę komfortu i bezpieczeństwa życia w naszym mieście i na naszym Osiedlu. Swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu ekonomii i finansów chce wspierać inwestycje i projekty lokalnych producentów, handlowców i rolników.
Jej dewizą jest „tworzyć miasto z sercem i pasją dla mieszkańców i razem z mieszkańcami”.


Kandydat do rady Miejskiej
Pozycja 4 - Okręg 3

4. Marcin Bieńko

35 lat, żonaty, dwoje dzieci.
Mieszkam w Ligocie. Na co dzień zajmuję się prowadzeniem działalności gospodarczej. Jestem czynnym członkiem OSP Ligota.
Jestem sumienny, dokładny i bezpośredni.
Moją pasją oprócz Straży Pożarnej są również motocykle dlatego jestem członkiem Stowarzyszenia Czechowicki Klub Motocyklowy.
Lubię sport i podróże. W Radzie Miasta chciałbym się zająć tematami inwestycyjnymi oraz pozyskiwaniem środków na poprawę życia Mieszkańców w ich najbliższym otoczeniu.


Kandydat do rady Miejskiej
Pozycja 5 - Okręg 3

5. Michał Piechowicz

39 lat, mąż Małgorzaty, tata Samuela.
Wykształcenie wyższe - absolwent Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na wydziale Inżynierii Środowiska. Główne doświadczenie w tym kierunku zdobywałem w firmie GE Power Controls Bielsko-Biała, na stanowisku specjalisty ds. ochrony środowiska oraz BHP.
Aktualnie pracuje w Fabryce Pił i Narzędzi „Wapienica” jako Inżynier ds. zaopatrzenia oraz planowania produkcji.
W życiu prywatnym, poza pracą i rodziną, angażuje się w różne dzieła charytatywne. Między innymi w inicjatywę "Zupa Za Ratuszem", która to ma na celu pomoc najuboższym oraz wykluczonym ze społeczeństwa.
Jestem osobą uczciwą, pracowitą oraz rzetelną i na tych filarach chciałbym opierać moje zaangażowanie w budowanie dobra wspólnego a zwłaszcza w takich aspektach jak:
Rodzina - ochrona i promowanie mocnej rodziny, opartej na wartościach chrześcijańskich oraz patriotycznych. Rodzina jest pierwszą najważniejszą wspólnotą, w której kształtowane są nasze dzieci. Szczególną uwagę chciałbym poświęcić rodzinom, które z różnych względów zostały pokrzywdzone przez los.
Wsparcie dla Kobiet - szczególna ochrona dla kobiet w okresie macierzyństwa, aby mogły spokojnie skupić się na wychowywaniu swoich dzieci a po okresie macierzyństwa swobodnie wrócić do pracy i realizować się w życiu zawodowym. Aby to zapewnić, będę zabiegał o powstawanie nowych żłobków oraz przedszkoli, dzięki którym matki będą mogły pozostawić swoje dzieci w bezpiecznych rękach.
Ochrona środowiska - jako inżynier środowiska będę wspierał zdrowo rozumianą ochrona środowiska oraz promował odnawialne źródła energii jako inwestycja dla młodych pokoleń. Chciałbym jednak, aby odbywało się to w sposób przemyślany oraz zrównoważony dla naszego regionu.
Zdrowa żywność oraz rolnictwo - kolejnym tematem, który będę promował to zdrowa żywność naszych regionalnych producentów. Chciałbym, aby na naszych stołach lądowały nasze regionalne produkty, najlepszej jakości a zdrowia będziemy szukać przede wszystkim na talerzu a nie w aptece.
Siła w młodości - chciałbym, aby młodzi ludzie czuli się odpowiedzialni za budowanie dobra wspólnego. Dlatego będę popierał wszelkie inicjatywy, w których młodzież, poprzez swoją kreatywność oraz zaangażowanie, będzie miała możliwość uczestniczenia w budowaniu otaczającej nas rzeczywistości. Natomiast zdobyte doświadczenie pomoże im w przyszłości osiągać małe i wielkie sukcesy.


Kandydat do rady Miejskiej
Pozycja 6 - Okręg 3

6. Łukasz Bieńko

46 lat Mąż Kingi, ojciec trzech synów: Bartłomieja, Filipa, Krzysztofa.
Wyksztalcenie wyższe – absolwent Akademii Techniczno Humanistycznej w Bielsku-Białej, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska kierunek Inżynieria Środowiska. Od samego początku swojej kariery zawodowej ściśle związany z ochroną środowiska naturalnego, zarówno w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczaniami, ochrony powietrza przed szkodliwymi emisjami gazów i pyłów do atmosferami, a także szeroko pojmowaną gospodarką odpadową. Od 1999 roku pracownik oczyszczalni ścieków w Czechowicach a od 2017 Koordynator ds. Zarządzania Środowiskowego PGG S.A. o/ZRP w Bieruniu.
Jako przyszły radny Rady Miejskiej Czechowic-Dziedzic chciałby wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie do działań w zakresie dążenia do poprawy ochrony środowiska naturalnego miejscowości w której mieszka od urodzenia. Od urodzenia związany ze społecznością lokalną sołectw oraz Osiedla Czechowice Górne rozumie i zauważa problemy lokalne mieszkańców, dlatego chce je rozwiązywać w nadchodzącej kadencji Rady Miejskiej. Chciałby wprowadzić możliwości komunikacji pomiędzy obszarami wiejskimi a centrum miasta zarówno dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Biorąc pod uwagę rekreacyjność rodzinnych stron, chciałby zadbać o przebiegające przez naszą gminę ścieżki rowerowe oraz miejsca spacerowe, głównie ich infrastrukturę, która mogłaby ułatwić i uatrakcyjnić spędzanie czasu w tych okolicach.
Jego pasją jest pogłębianie wiedzy historycznej oraz czytanie powieści historycznych i kryminalnych. W wolnych chwilach uwielbia spacery oraz wycieczki rowerowe.


Kandydat do rady Miejskiej
Pozycja 7 - Okręg 3

7. Mariusz Falewski

41 lat, żonaty, czworo dzieci.
Od urodzenia mieszkaniec Bronowa, po trzyletnim pobycie w Wielkiej Brytanii od 16 lat na stałe mieszka w Czechowicach-Dziedzicach. Ukończył technikum w Zespole Szkół „Silesia”, obecnie prowadzi firmę zajmującą się wykończeniem wnętrz Fal-Mor.
Zawód, który wybrał wykonuje z zaangażowaniem i pasją. Bardzo ceni sobie bezpośredni kontakt z klientem. Aby jego praca była bardziej efektywna z należytą starannością wsłuchuje się w potrzeby każdego klienta.
Chciałby, jako członek Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, tak samo jak w życiu zawodowym, z pełnym zaangażowaniem i determinacją reprezentować swoich wyborców.


Kandydat do rady Miejskiej
Pozycja 8 - Okręg 3

8. Aneta Krech

48 lat, żona Andrzeja, mama Łukasza, mieszkanka Ligoty.
Wykształcenie wyższe – Akadeia Techniczno-Humanistyczna na kierunku zarządzanie i marketing. Pracuje z osobami starszymi i niepełnosprawnymi na terenie gminy Czechowice-Dziedzice. Interesuje ją sytuacja społeczna ludzi. W swojej pracy widzi, z jakimi problemami borykają się osoby starsze i niepełnosprawne oraz ich rodziny, które potrzebują wsparcia i pomocy.
Swoją wiedzą i doświadczeniem chciałaby podnieść jakość i komfort życia mieszkańców w ich najbliższym otoczeniu, poprawę bezpieczeństwa. Uruchomienia programu Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS), powiększyć zasoby mieszkań komunalnych.
Wrażliwa na ludzką krzywdę i cierpienie, jest konsekwentna w działaniu oraz rzetelna.
Interesuje się historią Polski, ogrodnictwem, turystyką. Kocha zwierzęta.


7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe. Idź zagłosuj, nie bądź bierny.

Prosimy o Twoje poparcie! Twój głos ma znaczenie!

OKRĘG WYBORCZY nr 3


Czechowice Górne, Bronów, Ligota, Zabrzeg

W niedzielę 7 kwietnia udacie się Państwo do lokalu wyborczego i zadecydujecie m.in. o tym, kto przez najbliższych pięć lat będzie radnym Rady Miejskiej oraz Rady Powiatu Bielskiego.
Oddane przez Państwa głosy przełożą się na to, jacy ludzie będą sprawować te funkcje, zarazem decydując o życiu społecznym i gospodarczym naszej gminy oraz powiatu.

OKRĘG WYBORCZY nr 2


Czechowice-Dziedzice, Bronów, Ligota, Zabrzeg

W niedzielę 7 kwietnia udacie się Państwo do lokalu wyborczego i zadecydujecie m.in. o tym, kto przez najbliższych pięć lat będzie radnym Rady Miejskiej oraz Rady Powiatu Bielskiego.
Oddane przez Państwa głosy przełożą się na to, jacy ludzie będą sprawować te funkcje, zarazem decydując o życiu społecznym i gospodarczym naszej gminy oraz powiatu.