Rada Powiatu
dlaczechowic-dziedzic.pl

Dla Czechowic-Dziedzic, Bronowa, Ligoty i Zabrzega

Kandydat do Rady Powiatu Bielskiego
Pozycja 1 - Okręg 2

1. Alina Świeży-Sobel

62 lata, mężatka, dwoje dorosłych dzieci.
Z wykształcenia polonistka i teolog, przez ponad 30 lat dziennikarka w tygodniku „Gość Niedzielny”. Wcześniej pracowała jako nauczyciel w czechowickim Zespole Szkół Technicznych. Od urodzenia mieszka w Zabrzegu. Z samorządem terytorialnym związana od 1990 r., najpierw jako radna w Czechowicach-Dziedzicach i delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego, a następnie radna Sejmiku Województwa Śląskiego i przez trzy kadencje - Rady Powiatu Bielskiego. Przewodniczy kapitule Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. J. Londzina, przyznawanej społecznikom zasłużonym w promocji powiatu bielskiego.
Chętnie wspieram działania charytatywne, zwłaszcza na rzecz osób niepełnosprawnych. Z myślą o nich chciałabym zaangażować się w utworzenie w Czechowicach-Dziedzicach placówki dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które z uwagi na ograniczenia nie są w stanie podjąć pracy.
Chcę w najbliższej kadencji wspierać działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, zwłaszcza infrastruktury drogowej, m.in. planowanych na terenie naszej gminy modernizacji i przebudowania ulicy Legionów i ulicy Drzymały oraz ulicy Sikorskiego w Zabrzegu, jak również prowadzoną przy współpracy z samorządem Czechowic-Dziedzic przebudowę ulicy Mazańcowickiej wraz z budową tunelu pod DK 1. Będę także wraz z radnymi Rady Powiatu Bielskiego zabiegać o uruchomienie w Czechowicach-Dziedzicach Centrum Zdrowia Psychicznego, nie zapominając o czuwaniu nad rozwojem działających w naszym mieście powiatowych szkół średnich i poszerzaniu ich oferty edukacyjnej.


Kandydat do Rady Powiatu Bielskiego
Pozycja 2 - Okręg 2

2. Mirosław Greczka

59 lat.
Wykształcenie wyższe, lekarz specjalista chorób wewnętrznych. Mieszka w Czechowicach-Dziedzicach. Właściciel NZOZ "Silesia".
Żonaty, 2 dzieci. Żona pracuje jako nauczyciel w SP2 w Ligocie. Syn Adam jest lekarzem weterynarii, córka Joanna jest prawnikiem aplikantem notarialnym. W obecnej radzie powiatu pracowałem jako wiceprzewodnicący komisji zdrowia, a także członek komisji promocji, turystyki i sportu powiatu bielskiego. Zajmowałem się restrukturyzacją szpitali pediatrycznego oraz psychiatrycznego w Bielsku-Białej, organizacją drugiego domu dziecka w Czechowicach-Dziedzicach, szeroko pojętymi sprawami pomocy społecznej. Uczestniczyłem w pracach komisji powołujących dyrektorów szpitali pediatrycznego i psychiatrycznego.
W przyszłej radzie powiatu mam zamiar kontynuować pracę dla powiatu i gminy Czechowice-Dziedzice w zakresie opieki zdrowotnej oraz pomocy społecznej.


Kandydat do Rady Powiatu Bielskiego
Pozycja 3 - Okręg 2

3. Bolesław Jonkisz

63 lata, żonaty dwoje dzieci, dwoje wnuków.
Od 2002 roku do lutego 2022 roku przewodniczący NSZZ „Solidarność” Walcowni Metali „Dziedzice” S.A. W latach 2002-2014 radny Rady Gminy Czechowice-Dziedzice; w kadencji 2014-2018 – radny Rady Powiatu Bielskiego i przewodniczący komisji rewizyjnej.
Obecnie pełnię funkcję Kierownika Biura Terenowego NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Czechowicach-Dziedzicach i jestem delegatem na Walne Zebranie Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność”.
Od lat jestem współorganizatorem Pieszej Pielgrzymki z Czechowic-Dziedzic na Jasną Górę. Moim atutem jest doświadczenie. Staram się być rzetelny, konsekwentny, skuteczny, uczciwy. Szczególnie intersujące mnie problemy to przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprawa stanu dróg i chodników, a w szczególności ul. Mazańcowickiej, bezpieczeństwo mieszkańców, w tym także bezpieczeństwo powodziowe.


Kandydat do Rady Powiatu Bielskiego
Pozycja 4 - Okręg 2

4. Alicja Mizera

62 lata.
Mieszkanka Czechowic-Dziedzic, wykształcenie wyższe, emerytowana nauczycielka matematyki oraz dyrektor szkoły. Pomoc dzieciom w zrozumieniu matematyki to także jej pasja społeczna.
Doświadczony samorządowiec – dwukrotnie już była radną powiatu bielskiego. Jest pomocna, odpowiedzialna i pracowita.
Chce wykorzystać swoje długoletnie doświadczenie pedagogiczne w sprawach związanych z oświatą w powiecie bielskim.
Jako wieloletnia organizatorka obozów wędrownych pragnie promować turystykę i aktywny tryb życia.


Kandydat do Rady Powiatu Bielskiego
Pozycja 5 - Okręg 2

5. Marzena Pawlik

56 lat, mężatka, mama dwójki dzieci.
Mieszkanka Czechowic-Dziedzic, z wykształcenia położna, prowadzi własną działalność gospodarczą. W relacjach z ludźmi jest tolerancyjna, życzliwa, odpowiedzialna.
Od 2003 r. jest członkiem zarządu osiedla „Południe" w Czechowicach-Dziedzicach, a od 2015 r. – przewodniczącą. Jej priorytetem jest poprawa warunków życia seniorów oraz podniesienie standardów w służbie zdrowia. Zdobyte doświadczenia w słuchaniu potrzeb i opinii mieszkańców oraz troski o ich interesy na lokalnym poziomie chce wykorzystać w pracy radnej, działając na rzecz mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice i całego powiatu bielskiego.
Od lat obserwuję, jak nasz powiat dynamicznie się rozwija i chciałabym aktywnie uczestniczyć w tym procesie, wnosząc nowe pomysły. Jako przewodnicząca osiedla "Południe" w Czechowicach-Dziedzicach, zdobyłam doświadczenia w słuchaniu potrzeb i opinii mieszkańców oraz dbaniu o ich interesy na lokalnym poziomie. Teraz, kandydując do Rady Powiatu Bielskiego, pragnę rozszerzyć tę praktykę na szerszą skalę, aby działać w interesie wszystkich mieszkańców powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem naszej gminy.
Jestem przekonana, że moje doświadczenie oraz zaangażowanie w sprawy społeczne mogą być cennym wkładem w dalszy rozwój Powiatu Bielskiego. Dlatego pragnę kontynuować pracę radnych poprzednich kadencji, które przyniosły wiele pozytywnych zmian, i angażować się w projekty, które przyniosą korzyści wszystkim mieszkańcom naszego pięknego powiatu.


Kandydat do Rady Powiatu Bielskiego
Pozycja 6 - Okręg 2

6. Jan Bieroński

61 lat.
Matematyk od zawsze związany z oświatą, od ponad 30 lat dyrektor LO im. Marii Skłodowskiej-Curie, mieszkaniec Czechowic-Dziedzic. Jako społecznik i związkowiec wspiera środowisko nauczycieli i innych pracowników oświaty, angażuje się w rozwój sportu dzieci i młodzieży, działa na rzecz wychowania patriotycznego i obywatelskiego, współorganizuję akcje charytatywne. Cechuje go rzetelność i zaangażowanie w działaniu, rozwaga, odwaga i konsekwencja. Jest otwarty na ludzi.


Kandydat do Rady Powiatu Bielskiego
Pozycja 7 - Okręg 2

7. Michał Janik

42 lata.
Wykształcenie wyższe, prowadzi własną działalność gospodarczą. Zaradny, pomysłowy, wrażliwy. Chce zrobić coś dobrego i zmienić na lepsze obraz całego naszego powiatu.
Jest założycielem projektu „Na Szczytach Marzeń”, w którym pasja górska służy pomaganiu innym. Przeprowadził wiele akcji charytatywnych, łącząc m.in. wolontariat w Tanzanii i zdobycie Kilimanjaro, wejście na Elbrus i zbiórkę dla chorej dziewczynki. W swoim dorobku ma również inne akcje: w 2020 Korona Dla Pszczół – wejście najwyższe szczyty wszystkich pasm górskich w Polsce dla pszczół; w 2021 Łapy w Górę – trawers południowej granicy Polski górami dla zwierzaków ze schroniska; w 2020 – Aconcagua 6961m n.p.m. – najwyższy szczyt Ameryki połączony ze zbiórką na edukację dla chłopca z Tanzanii oraz promocją adopcji na odległość; w 2022 #KlimczokDlaCypiska – Zdobycie tytułu Władcy Klimczoka, czyli zrealizowane 64 razy w styczniu wejście na najwyższy punkt Bielska-Białej dla chorego chłopca; w 2022 Zapylamy Wisłą – spływ królową polskich rzek dla dzikich owadów zapylających; w 2023 #KlimczokDlaŚwietlikowa – zbieranie środków na działalność Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo przy okazji codziennych wędrówek na Klimczok i Błatnią; w 2023 #UsłyszNasZCamino – przejście szlaku Camino del Norte (830 km) w północnej Hiszpanii dla głuchego chłopca; w 2024 w trakcie projektu RÓŻ SIĘ W GÓRY styczniowe wchodzenie na Klimczok dla fundacji Oko w Oko z Rakiem, a w lutym wyprawa na Aconcague - akcja edukacyjna połączona ze zbieraniem środków.
Od wielu lat jestem członkiem Czechowickiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od niedawna pomagam również przy organizowaniu posiłków dla potrzebujących z czechowickiego MOPSu.
Chcę zrobić coś dobrego na rzecz naszej lokalnej społeczności. Już od wielu lat poświęcam swój prywatny czas na działania społeczne, angażuję się w wiele lokalnych inicjatyw oraz organizuję własne akcje i projekty charytatywne. Jako radny niewątpliwie będę mógł jeszcze bardziej przysłużyć się lokalnej społeczności i więcej zdziałać.


Kandydat do Rady Powiatu Bielskiego
Pozycja 8 - Okręg 2

8. Barbara Tomaszewska

49 lat.
Dyplomowana polonistka w SP im. Ks. J. Londzina w Zabrzegu.
Absolwentka Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku: polonistyka, historia i wiedza o społeczeństwie, Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia, bibliotekoznawstwo na WSB. Dzięki studiom podyplomowym dysponuje szeroką wiedzą na temat pracy z uczniami z zaburzeniami rozwoju. Prowadzi też działalność gospodarczą jako handlowiec.
Od urodzenia czechowiczanka, dobrze zna problemy mieszkańców dzielnic: Południe, Tomaszówka i Centrum. Jako radna pragnie wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie troski o wysoki poziom edukacji, zwłaszcza w odniesieniu do powiatowych szkół z terenu Czechowic-Dziedzic.
Pragnę wspierać i podejmować różnorodne działania związane z poprawą warunków życia najuboższych, rodzin wielodzietnych, ludzi starszych.


Kandydat do Rady Powiatu Bielskiego
Pozycja 9 - Okręg 2

9. Marek Polok

55 lat, nauczyciel języka angielskiego.
Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Do wiedzy zdobytej podczas studiów dodał doświadczenie zdobyte dzięki pracy w USA i Wielkiej Brytanii. Stara się pomagać innym i chętnie angażuje się w działalność charytatywną. Jest opiekunem Szkolnego Koła Caritas.
Zawsze zależało mu na podnoszeniu jakości edukacji. Bliscy jego sercu są także młodzi ludzie i ich problemy.
Chcę wspierać młodych w uwolnieniu się od rozmaitych uzależnień: używek, mediów społecznościowych, zwłaszcza od dotykającej ich coraz powszechniej ekranozy czyli uzależnienia od smartfonów. Chodzi o to, by mieli szanse na dobry start w dorosłym życiu – podkreśla kandydat.


Kandydat do Rady Powiatu Bielskiego
Pozycja 10 - Okręg 2

10. Bogdan Ogrocki

59 lat, dwie dorosłe córki i jeden wnuk.
Od 2018 r. jest dyrektorem Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach. Od 1983 r. jako honorowy krwiodawca oddał ponad 47 litrów pełnej krwi. Jest wiceprzewodniczącym Śląskiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK i sekretarzem zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Chce wykorzystać swoje doświadczenie zawodowe – ponad 31 lat służby w Policji, a 13 jako komendant – w sprawach związanych z bezpieczeństwem na terenie powiatu bielskiego. Chce też zająć się promocją zdrowego stylu życia w szkołach podstawowych i średnich oraz idei honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży szkół średnich i wyższych.


7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe. Idź zagłosuj, nie bądź bierny.

Prosimy o Twoje poparcie! Twój głos ma znaczenie!

OKRĘG WYBORCZY nr 2


Czechowice-Dziedzice, Bronów, Ligota, Zabrzeg

W niedzielę 7 kwietnia udacie się Państwo do lokalu wyborczego i zadecydujecie m.in. o tym, kto przez najbliższych pięć lat będzie radnym Rady Miejskiej oraz Rady Powiatu Bielskiego.
Oddane przez Państwa głosy przełożą się na to, jacy ludzie będą sprawować te funkcje, zarazem decydując o życiu społecznym i gospodarczym naszej gminy oraz powiatu.