Wiadomości
dlaczechowic-dziedzic.pl

Harmonijny rozwój miasta i gminy z zachowaniem ładu przestrzennego

 • rewizja dokumentów planistycznych celem uporządkowania przestrzeni architektonicznej
 • połączenie inwestycji z równoczesnym dbaniem o przyrodę i wspieraniem inicjatyw proekologicznych
 • rozwój dobrej jakości sieci dróg gminnych i powiatowych
 • pozyskiwanie środków inwestycyjnych z budżetu państwa i Unii Europejskiej

Troska o bezpieczeństwo mieszkańców

 • dalsze wspomaganie straży pożarnej, policji, służb antykryzysowych
 • nowoczesne rozwiązania komunikacyjne na drogach
 • zapewnienie środków na bieżące remonty infrastruktury gminnej i powiatowej
 • rozbudowa monitoringu miejskiego

Oświata, kultura i sport

 • troska o poziom nauczania w szkołach gminnych i powiatowych
 • zabezpieczenie materialnego stanu naszych szkół, przedszkoli i placówek kultury
 • zróżnicowanie ogólnodostępnej oferty kulturalnej
 • popularyzacja rekreacji, sportu i rodzinnego spędzania czasu

Zdrowie i pomoc społeczna

 • stałe podnoszenie jakości i dostępności placówek służby zdrowia
 • profilaktyka zdrowotna wśród najmłodszych
 • bezpieczeństwo socjalne najsłabszych

Dialog społeczny

 • przejrzyste i ogólnodostępne zasady konsultacji społecznych
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • wspieranie inicjatyw społecznych, w tym kulturalnych i sportowych

RADNY TO PRZEDE WSZYSTKIM GŁOS MIESZKAŃCÓW


RPW

Działamy razem - w gminie i powiecie: dla mieszkańców Czechowic-Dziedzic, Bronowa, Ligoty i Zabrzega