Wiadomości
dlaczechowic-dziedzic.pl

Bezpartyjni Rodzina Prawo Wspólnota - rzetelnie i skutecznie dla mieszkańców

Bezpartyjni kandydaci KWW Rodzina Prawo Wspólnota od początku odradzających się samorządów: gminnego oraz powiatowego angażują się w rozwój Czechowic-Dziedzic, Bronowa, Ligoty i Zabrzega, a także powiatu bielskiego. To ludzie sprawdzeni w działaniu, uczciwi i skuteczni! Działają razem, by lepiej służyć mieszkańcom. Razem możemy sprawić, by funkcje radnych pełniły osoby wiarygodne i kompetentne.

Dlaczego jesteśmy bezpartyjni? Bo nie chcemy realizować rozwiązań narzuconych lokalnej społeczności, przekazywanych przez partyjne struktury, najczęściej odległe i mało zainteresowane sytuacją mieszkańców gmin czy powiatów. Nam chodzi o takie działanie, które respektuje głos mieszkańców.

Z uważnego wsłuchiwania się w ten głos powstał nasz program, w którym znalazły się sprawy najważniejsze dla mieszkańców. Ten program chcemy realizować jako Państwa przedstawiciele w Radzie Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w najbliższej kadencji. Jest w nim troska o harmonijny rozwój miasta i gminy z zachowaniem ładu przestrzennego, stała poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym wspomaganie służb antykryzysowych i nowoczesne rozwiązania komunikacyjne i remonty dróg. Będziemy czuwać nad rozwojem oświaty, kultury i sportu, troszcząc się o ochronę zdrowia i pomoc społeczną. Ważnym warunkiem będzie dbałość o dialog społeczny i konsultacje społeczne najważniejszych decyzji.

Równocześnie przedstawiciele w Radzie Powiatu Bielskiego będą czuwać nad kontynuacją prowadzonych na terenie miasta i gminy działań inwestycyjnych na drogach powiatowych. Wśród nich znajdzie się m.in. dokończenie przebudowy ulicy Legionów, przebudowa ulicy Drzymały, ulicy Sikorskiego w Zabrzegu, a także podjęta wraz z samorządem gminnym przebudowa ulicy Mazańcowickiej. Będą dbać o powiatowe szkoły średnie, działające w naszym mieście, do których uczęszcza nasza młodzież, a także zaangażują się w uruchomienie Centrum Zdrowia Psychicznego w Czechowicach-Dziedzicach.

Dzięki dobrej współpracy swoich przedstawicieli w samorządach różnych szczebli reprezentanci RPW wielokrotnie udowodnili, że mogą działać szybciej i skuteczniej.

W niedzielę 7 kwietnia przy urnach wyborczych razem możemy sprawić, by funkcje radnych pełniły osoby wiarygodne i kompetentne!


RPW

Działamy razem - w gminie i powiecie: dla mieszkańców Czechowic-Dziedzic, Bronowa, Ligoty i Zabrzega